page_images_om_MA_b
Det er her, du hører til

MA bliver valgt, fordi vi kan tilbyde et fagligt fællesskab på de områder, hvor vi er specialister: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.

Vores medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændig.

Candportalen kan du se en udførlig statistik: Hvilke typer job får andre med min uddannelse?

Meld dig ind online

Læs mere om medlemskab i MA Guiden.

Kan du finde din uddannelse her, har du fundet din rigtige a-kasse – men vi optager alle

· Afrikastudier · Agriculture/Agricultural Development · Agrobiologi · Agronomi · Amerikanske studier · Antropologi · Arabisk- og islamstudier · Arbejdslivsstudier · Arkitektur og design · Arkæologi · Asienstudier · Assyriologi · Astronomi · Audiologopædi · Billedkunst · Bioentrepreneurship · Bioinformatik · Biokemi · Biologi · Biomedicin · Bioteknologi · Brasilianske studier · Bulgarsk · By, energi og miljøplanlægning · Bygningsinformatik · Dansk · Datalogi · Designledelse · Didaktik · Digital design · Dramaturgi · Engelsk · Environmental Science · Erhvervssprog og international virksomhedskommunikation · Erhvervsøkonomi · Erhvervsøkonomi og erhvervssprog · Eskimologi · Etnografi · Etnologi · Europæiske studier · Farmaci · Farmaceutisk videnskab · Filmvidenskab · Filosofi · Finsk · Folkesundhed · Forhistorisk arkæologi · Forsikringsmatematik · Forvaltning · Fransk · Fysik · Fysioterapi · Fødevarevidenskab · Gastronomi og sundhed  · Geofysik · Geografi · Geoinformatik · Geologi · Geoscience · Global sundhed · Globale studier · Globalt systemdesign · Grækenlandsstudier · Græsk-klassisk · Havebrugsvidenskab · Historie · Human ernæring · Human Ressource Management · Humanbiologi · Humanfysiologi · Idehistorie · Idræt · Idrætsteknologi · Indianske sprog og kulturer · Indoeuropæisk · Informatik · Informationsarkitektur · Informationsteknologi · Informationsvidenskab · International Business and Politics  · International sikkerhed og folkeret · Internationale studier · Internationale udviklingsstudier · International turisme og fritidsmanagement · Islamiske studier · It arkitektur · It og sundhed · IT Product Design · It, kommunikation og organisation · Italiensk · Jordbrugsøkonomi · Jordbrug, natur og miljø · Journalism, Media and Globalisation · Journalistik · Kemi · Kemi, miljø og bioteknologi · Kiropraktor · Klassisk arkæologi · Klassisk filologi · Klinisk ernæring · Kommunikation · Kommunikation og it · Kommunikationsdesign · Konservator · Kristendomskundskab · Kultur og formidling · Kultursociologi · Kunsthistorie · Landinspektørvidenskab · Landskabsarkitektur ·  Latin · Latinamerikastudier · Lingvistik · Litteraturhistorie · Litteraturvidenskab · Marinarkæologi · Matematik · Medialogi · Medicin · Medicinalbiologi · Medicinalkemi · Medievidenskab · Mellemøststudier · Miljø og ressourcemanagement · Miljøbiologi · Miljøkemi og sundhed · Miljøplanlægning · Miljøteknologi · Moderne kultur og kulturformidling · Molekylær ernæring · Molekylærbiologi · Multimedier · Musikterapi · Musikvidenskab · Nanoscience · Nanoteknologi · Naturforvaltning · Nederlandsk · Neuroscience · Nordisk sprog og litteratur · Oldtidskundskab · Oplevelsesøkonomi · Parasitologi · Performance design · Politik og administration · Politisk kommunikation og ledelse · Polsk · Portugisisk  · Procesteknologi · Psykologi · Pædagogik · Religionshistorie · Religionssociologi · Religionsvidenskab · Retorik · Revision · Russisk · Samfundsfag · Samfundsvidenskab · Semiotik · Skovbrug · Socialvidenskab · Sociologi · Softwareudvikling og teknologi · Spansk · Spiludvikler · Sprog og international virksomhedskommunikation · Sprogpsykologi · Statistik · Sundhed · Sundhedsteknologi · Sundhedsvidenskab · Sygepleje · Teatervidenskab · Teknoantropologi · Teologi · Turisme · Tværkulturelle studier · Tysk · Udvikling og internationale relationer · Veterinærmedicin · Virksomhedskommunikation · Virksomhedsledelse · Virksomhedsstudier · Visuel kultur · Webkommunikation · Ægyptologi · Æstetik og kultur · Østeuropastudier ·